Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Krstić (IT-95-5/18-R77.3)

Krstić, Radislav

Krstić, Radislav

 Odabrani dokumenti (UCR)


Saopštenja za javnost