Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mucić et al. (IT-96-21)

Mucić, Zdravko

Mucić, Zdravko

Delić, Hazim

Delić, Hazim

Landžo, Esad

Landžo, Esad

Delalić, Zejnil

Delalić, Zejnil

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)