Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mediji

Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) Ujedinjenih nacija sprovodi projekat koji ima za cilj da objedini celokupne sudske spise MKSR, MKSJ I MMKS u jedinstvenu sveobuhvatnu bazu podataka – Objedinjenu bazu podataka sudskih spisa (UJDB).


Judge Burton Hall

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Burtona Halla (Bahami) za sudiju MKSJ, da po potrebi bude imenovan u veća na ad hoc i privremenoj osnovi. Imenovanje sudije Halla stupilo je na snagu 21. septembra 2016.


Bilten MKSJ-a svojim čitaocima nudi ažuran pregled skorašnjih aktivnosti Suda, najnovije vijesti iz sudnica i pregled aktuelnog stanja u svim predmetima koji su trenutno u toku.


Predsednik MKSJ, sudija Carmel Agius, tokom obraćanja prisutnima

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Mehanizam za međunarodne krivične sudove (MMKS) juče su ugostili više od 870 posetilaca u sklopu devetog godišnjeg Haškog međunarodnog dana otvorenih vrata koji organizuje Opština Hag.


Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija juče se jednoglasno složio s izmenama Statuta Međunarodnog suda usvojivši Rezoluciju 2306 (2016), kojom je Statutu dodat novi član 13 quinquies u vezi s imenovanjem ad hoc sudija.


Tužilac Brammertz prima nagradu za mir od Safeta Oručevića, direktora Centra za mir i multietničku saradnju u Mostaru

Tužiocu Sergeu Brammertzu i Tužilaštvu MKSJ-a je 23. jula 2016. odano priznanje dodjeljivanjem nagrade “Mostar Peace Connection 2016” Centra za mir i multietničku saradnju iz Mostara.


Pretresno veće je danas obustavilo postupak protiv Gorana Hadžića, bivšeg predsednika samoproglašene Republike Srpske Krajine u Hrvatskoj, koji je umro 12. jula 2016.


Predsjednik Carmel Agius danas boravi u Potočarima, Bosna i Hercegovina kako bi odao poštu žrtvama srebreničkog genocida.


Najnoviji dokumentarni film u produkciji Outreach programa Međunarodnog suda, Zločini pred Tribunalom – Višegrad, imao je premijeru svoje engleske verzije u prošli petak u instituciji Humanity House u Haagu.


Mićo Stanišić i Stojan Župljanin

Žalbeno vijeće je danas potvrdilo osuđujuće presude Mići Stanišiću, bivšem ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske, i Stojanu Župljaninu, bivšem načelniku regionalnog Centra službi bezbjednosti u Banjoj Luci, Bosna i Hercegovina (BiH).