Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Krajišnik (IT-00-39)

Krajišnik, Momčilo

Krajišnik, Momčilo

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)


Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Nalozi Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

Odluke Sekretarijata

  Video zapisi

  Transkripti

  2006
  septembar august juli
  27 30, 31 06, 07, 12, 13
  juni maj april
  27 02, 08 05, 06, 07, 25, 26, 27
  mart januar  
  08, 09, 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 30 17, 27, 31  
   
  2005
  decembar novembar oktobar
  05, 06, 08, 12, 13 02, 07, 09, 10, 15, 16, 17, 18, 21 06, 10, 11, 27, 31
  septembar august juli
  28 16, 19 08, 12, 13, 14, 19, 20
  juni maj april
  01, 02, 03, 06, 09, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30 17, 18, 23, 24, 25, 26 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 15, 21, 25, 26
  mart    
  01, 02, 03, 04, 07, 08, 14, 15, 17, 22, 23, 29    
   
  2004
  decembar novembar oktobar
  06, 07, 09, 10, 15 02, 03, 08, 09, 10, 22, 24, 25, 29, 30 05, 20, 26
  septembar august juli
  01, 02, 27, 28, 29 30, 31 16, 28, 29
  juni maj april
  01, 23, 24, 25 25, 26, 27, 28 13, 14, 16, 20, 21, 23
  februar    
  03, 03, 05, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27    
   
  2003
  mart    
  12    
   
  2000
  april    
  07    

  Saopštenja za javnost