Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Blagojević & Jokić (IT-02-60)

Blagojević, Vidoje

Blagojević, Vidoje

Jokić, Dragan

Jokić, Dragan

Podaci o predmetu Odabrani dokumenti (UCR)

Ovim suđenjem su spojeni slijedeći predmeti: Blagojević i drugi (IT-02-53) , Jokić (IT-01-44) , Vidoje Blagojević (IT-98-33/1)


Optužnice

Presuda Žalbenog vijeća

Prvostepena presuda

Odluke Pretresnog vijeća

Nalozi Pretresnog vijeća

Odluke Žalbenog vijeća

Odluke predsjednika Suda

Nalozi predsjednika Suda

Dokumenti tužilaštva

  Video zapisi

  Transkripti

  2004
  juli juni januar
  19 08, 09 19, 20, 21, 22
   
  2003
  decembar novembar juli
  01 13, 14, 21 21

  Saopštenja za javnost