Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Globalno nasljeđe MKSJ - Video zapisi konferencije

 

15. -16. novembar 2011.
Kongresni centar "World Forum", Haag

Konferenciju zajednički sponzoriraju vlade Nizozemske, Luksemburga, Švicarske i Republike Koreje, kao i opština Haag i Otvoreno društvo: Inicijatva za pravdu.

 

1. Dan: Utorak, 15. novembar 2011.

Uvodne napomene (Video zapis na engleskom)

Govornici:
 • Sudija Patrick Robinson, predsjednik MKSJ (fotografija)
 • M. Jean-Marc Hoscheit, ambasador Velikog Vojvodstva Luksemburg u Nizozemskoj
 • Philippe Brandt, Minister, ministar-savjetnik, Ambasada Švicarske u Nizozemskoj
 • Alison Cole, pravni savjetnik za međunarodno pravo, Otvoreno društvo: Inicijativa za pravdu

PANEL 1 – Uticaj pravno relevantne prakse Međunarodnog suda na razjašnjavanje međunarodnog običajnog prava (Video zapis na engleskom)

Moderator:
Sudija Theodor Meron, Žalbeno vijeće MKSJ (fotografija) 
Panelisti:
 • Georges Abi-Saab, profesor emeritus međunarodnog prava, Institut za međunarodne studije, Ženeva; bivši sudija MKSJ
 • James Crawford, profesor međunarodnog prava, Univerzitet u Kembridžu; profesor, Univerzitet Latrobe, Australija
 • Jean-Marie Henckaerts, pravni savjetnik, Međunarodni komitet crvenog krsta (MKCK)
 • Mona Rishmawi, načelnica Odsjeka za vladavinu prava, Sektor za jednakost i nediskriminaciju, Visoki komesarijat za ljudska prava

PANEL 2 – Uticaj Međunarodnog suda na budućnost globalne pravde i na unapređenje i ostvarivanje ljudskih prava

Moderator:
Navi Pillay, visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava (fotografija)
Panelisti:
 • Richard Dicker, direktor, Program za međunarodnu pravdu, Human Rights Watch
 • Diane Orentlicher, zamjenik šefa, Kancelarija za pitanja ratnih zločina, Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država; profesor međunarodnog prava, Američki univerzitet (na odsustvu)
 • Stephen Rapp, putujući ambasador za pitanja ratnih zločina, Ministarstvo vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država
 • William Schabas, profesor međunarodnog prava, Univerzitet Middlesex, London
 • Patricia Viseur Sellers, gostujući profesor, Kellogg College, Univerzitet u Oksfordu

2. Dan: Srijeda, 16. novembar 2011.

PANEL 3 – Interakcija procedure anglosaksonskog i kontinentalnog prava u radu Međunarodnog suda: efikasnost i pravičnost u kompleksnim međunarodnim suđenjima

Moderator:
Sudija Patrick Robinson, predsjednik MKSJ (fotografija)
Panelisti:
 • Claus Kress, profesor krivičnog prava i međunarodnog javnog prava, Univerzitet u Kelnu
 • Sudija Gabrielle Kirk McDonald, Sudija Gabrielle Kirk McDonald, sudija/arbitražni sudija, Iransko-američki arbitražni sud, bivši predsjednik MKSJ
 • Sudija Alphons Orie, Pretresno vijeće MKSJ
 • Michele Papa, profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Firenci, Italija; gostujući profesor (jesen 2011.), Pravni fakultet Columbia, Njujork

PANEL 4 – Pravni doprinosi Međunarodnog suda pojašnjenju najtežih zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina

Moderator:
Sudija Fausto Pocar, Žalbeno vijeće MKSJ (fotografija)
Panelisti:
 • Paola Gaeta, profesor, Pravni fakultet, Univerzitet u Ženevi; profesor, Institut za postdiplomske međunarodne i razvojne studije, Ženeva; direktor, Ženevska akademija međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava
 • Stephen Mathias, pomoćnik generalnog sekretara za pravne poslove, Ujedinjene nacije
 • Rein Müllerson, profesor i dekan, Pravni fakultet Univerziteta u Talinu

Završetak konferencije

Govornici:
 • Marjolein de Jong, zamjenik gradonačelnika za kulturu, gradski marketing i međunarodne poslove, opština Haag
 • Ed Kronenburg, generalni sekretar, Ministarstvo vanjskih poslova Nizozemske (fotografija)
 • Sudija Patrick Robinson, predsjednik MKSJ