Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Kraj nekažnjivosti: seksualno nasilje pred Tribunalom

Istorijska uloga Međunarodnih sudova u krivičnom gonjenju za seksualno nasilje počinjeno u ratu.

Silovanje i seksualno nasilje su dugo smatrani neizbježnom kolateralnom štetom u sukobima, sve dok MKSJ i njegov sestrinski sud MKSR, nisu pokazali da se rodni zločini počinjeni u ratu koriste kao oruđa rata i da ti zločini mogu i moraju biti kažnjeni prema međunarodnom pravu.

Ovaj dugometražni dokumentarni film predstavlja istorijsku ulogu ova dva međunarodna suda u krivičnom gonjenju i presuđivanju za zločine seksualnog nasilja počinjene u ratu. U filmu se mogu vidjeti potresna svjedočenja svjedoka i preživjelih koji su hrabro svjedočili na suđenjima, kao i intevjui s bivšim i sadašnjim zvaničnicima MKSJ-a koji su radili na ovim predmetima.