Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

‘Dijalog je od presudne važnosti kako bi se izbeglo ponavljanje grešaka iz prošlosti’

Novi Pazar, 6. mart 2012.

Predstavnica Outreach programa Morgiana Brading učestvovala je danas u debati sa oko 20 učenika srednjih škola i raznim predstavnicima lokalne zajednice u Novom Pazaru, Srbija.

Morgianina prezentacija se bavila najvažnijim dostignućima Tribunala, a sadržavala je i informacije o Mehanizmu za međunarodne krivične sudove koji će se uskoro otvoriti. Drugi govornici na ovom skupu – uključujući Jelenu Stevančević, (iz OEBS), Aidu Ćorović (iz NVO UrbanIn) i Nevenu Nikolić (iz Beogradskog centra za ljudska prava) – ohrabrili su prisutne da podele vlastita iskustvima u vezi sa radom Tribunala.

Među temama o kojima se razgovaralo tokom debate bila je i uloga medija u ratovima na Balkanu i nakon njih, kao i učestalost zločina seksualnog nasilja u sukobima. Učenici su upoznati sa rezolucijom Saveta bezbednosti 1325, kojom je Savet bezbednosti po prvi put odgovorio na nesrazmeran i jedinstven uticaj oružanih sukoba na žene, i prepoznao potcenjeni i nedovoljno iskorišteni doprinos žena u sprečavanju sukoba, mirovnim operacijama, rešavanju sukoba i izgradnji mira širom sveta.

Mnogi učenici su izjavili da bi voleli da sa svojim roditeljima razgovaraju o ratovima, ali da starije generacije o tome nerado pričaju sa njima u želji da ih zaštite od teške i bolne prošlosti. Učenici su, međutim, zaključili da je takav dijalog neophodan u Srbiji kako se događaji iz prošlosti ne bi ponovili.