Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

‘Treba posjetiti što više škola s ovakvom prezentacijom’

Doboj, 26. februar 2013.

Preko 30 učenika četvrtog razreda Srednje medicinske škole u Doboju, u sjevernoj Bosni, danas je prisustvovalo prezentaciji Outreach programa MKSJ-a.

Predstavnik Outreach programa Almir Alić upoznao je učenike s radom i dostignućima MKSJ i pružio im priliku da postavljaju pitanja. Učenici su bili naročito zainteresovani da čuju o Almirovim iskustvima prilikom održavanja sličnih prezentacija u područjima Bosne i Hercegovine gdje žive pripadnici drugih naroda.

Almir je učenicima objasnio kako Tribunal radi na individualizaciji krivične odgovornosti i time sprečava demonizaciju čitavih etničkih grupa i pomaže postkonfliktnu obnovu u bivšoj Jugoslaviji.

Jedan sedamnaestogodišnju učenik je rekao da vjeruje da pomirenje nakon sukoba može biti ostvareno “priznavanjem krivice, edukacijom mladih i uspostavljenjem dobrog državnog i pravnog uređenja”. Jedna učenica je Almiru čestitala na prezentaciji i izjavila da sa ovakvom prezentacijom “treba posjetiti što više škola”.