Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

‘Trebamo bez predrasuda saslušati sve strane’

Bjelovar, 10. travnja 2012.

U Gimnaziji u Bjelovaru, u sjevernoj Hrvatskoj, približno 40 učenika se okupilo kako bi čuli prezentaciju o ključnim postignućima MKSJ-a. Nakon prezentacije učenici su se uključili u promišljenu akademsku diskusiju u kojoj se govorilo o kompleksnim temama u pozitivnom ozračju.

Predmet za koji su učenici bili najviše zainteresirani je postupak protiv bivših hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača, koje je Raspravno vijeće prošle godine osudilo za zločine počinjene protiv Srba tokom vojne operacije ‘Oluja’ koja je izvršena 1995. godine.

Nakon što je iznio ključne činjenične nalaze prvostupanjske presude, predstavnik Outreach programa je naglasio da su i Gotovina i Markač uložili žalbe na presudu, i pozvao učenike da prate žalbenu raspravu koja će se održati 14. svibnja. 

Ravnatelj škole, g. Želimir Vujić, zaključio je ovaj skup izjavivši: “Trebamo biti spremni saslušati ne samo dvije već možda i više strana iste priče, te stoga pozdravljam doprinos koji je MKSJ danas dao”.