Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

‘Više ljudi u Hrvatskoj trebalo bi imati prigodu čuti jednu ovakvu prezentaciju’

Sisak, 8. svibnja 2012.

Osoblje zagrebačkog ureda Outreach programa danas je otputovalo u Sisak u središnjoj Hrvatskoj gdje su održali prezentaciju o radu Tribunala za više od 40 učenika Gimnazije u Sisku.

Sisak je bio na crti bojišnice u ratu između Hrvata i Srba 1991 godine i pretrpio je znatnu štetu.

Učenici su pažljivo pratili prezentaciju i postavljali brojna pitanja tijekom diskusije koja je uslijedila.

Nakon prezentacije, osoblje MKSJ-a razgovaralo je s profesoricom Vesnom Šipuš, koja je i sama preživjela rat u Sisku. Gospođa Šipuš bila je izuzetno zadovoljna prezentacijom i zatražila primjerak prezentacije na DVD-u kako bi je koristila u budućnosti.

“Ovu prezentaciju i video materijal treba poslati svim školama, jer ona predstavlja dobar način da učenici saznaju više o međunarodnoj pravdi, te općenito o ljudskim pravima, svojim obvezama prema drugim ljudima i obvezama prema međunarodnoj zajednici” izjavila je gospođa Šipuš.