Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

„Nastavite sa dobrim terenskim radom u BiH“

Sarajevo |

Grupa od 18 studenata postdiplomskog programa na Slobodnom univerzitetu u Amsterdamu (Vrije Universiteit Amsterdam) posjetila je danas terenski ured MKSJ-a u Sarajevu. Studenti međunarodnog prava i kriminologije su na studijskom putovanju u BiH, a cilj im je da se bolje upoznaju s posljedicama genocida u Srebrenici.

Almir Alić, predstavnik Outreach programa, je studente upoznao sa radom i glavnim postignućima Tribunala, te objasnio da je MKSJ pokrenuo proces krivične odgovornosti za teške zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije.

Studenti iz Holandije su pokazali veliki ineteres za žrtve sukoba, njihov status i proces reparacija. Takođe, željeli su da saznaju više o predmetima protiv optuženih političkih vođa kao što su Plavšić i Šešelj.

Barbara Hola, docentica univerziteta iz Amsterdama ocjenila je prezentaciju kao izuzetno dobru i istakla da joj mnogo znači što je saznala više o radu suda, ali i ograničenjima mandata MKSJ-a.

Studenati su pohvalili rad Outreach programa izražavajući želju da se nastavi sa dobrim rezultatima i u narednim godinama. Thijs Bowknegt, istraživač i predavač s NIOD Instituta za istraživanje rata, holokausta i genocida je poručio:„Iskreno se nadam da će Outreach ured nastaviti sa svojim radom i ubuduće, čak i nakon zatvaranja MKSJ-a.