Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Advokat iz Tužilaštva MKSJ sastao se sa studentima prava u Beogradu

Beograd, 24. maj 2013.

Matthew Gillet, advokat Tužilaštva Tribunala danas je održao prezentaciju o pravnim konceptima komandne odgovornosti i udruženog zločinačkog poduhvata na Pravnom fakultetu beogradskog Univerziteta UNION. Oko 30 studenata i profesora je prisustvovalo predavanju.

Studenti su pokazali veliko zanimanje za prezentaciju i predavaču postavljali brojna pitanja.

Pitanja koja su postavljali bila su detaljna i zanimljiva i ticala su se tema od elemenata zločina genocida do tereta dokazivanja u predmetima pred Tribunalom.

Pred kraj prezentacije razgovor je vođen o opštijim temema i studenti su pitali da li se MKSJ može smatrati uspešnom institucijom.

Matthew je izjavio da, iako postoje područja za koja su kritike primerene, MKSJ bi svakako trebalo smatrati uspešnom institucijom, s obzirom na njegov ogroman raspon uspeha. On je posebno istakao ogroman doprinos MKSJ međunarodnom pravu, kao i njegovu ulogu u okončanju nekažnjivosti, individualizaciji krivice i utvrđivanju činjenica, dok je istovremeno dao priliku žrtvama da se njihov glas čuje.