Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Američki studenti u posjeti Uredu MKSJ-a u Sarajevu

Sarajevo |

Ured MKSJ–a u Sarajevu 4. jula je ugostio 14 studenata postdiplomskih studija sa univerziteta Southern Methodist iz Dallasa za koje je održana prezentacija o radu Tribunala.

U sklopu šire studijske posjete regionu, studenti su učestvovali u dinamičnoj diskusiji s predstavnikom MKSJ-a, Almirom Alićem, o trenutnim aktivnostima i postignućima  Tribunala.

Posjetioci, studenti iz oblasti rješavanja sporova i upravljanjem konfliktima, bili su posebno zainteresovani za stavove u BiH u vezi sa suđenjima za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i genocid, kao i za reakcije iz regiona na konkretne presude koje je izrekao Tribunal. Takođe su željeli da saznaju više o ulozi koju Tribunal ima u pomaganju stanovnicima regiona da se suoče s prošlošću i u borbi protiv poricanja zločina počinjenih tokom sukoba, te proslijeđivanju predmeta MKSJ-a nacionalnim pravosudnim sistemima u bivšoj Jugoslaviji.