Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Beogradski studenti saznali više o samozastupanju i pravima optuženih

Belgrade |

Viktorija Taseva, pravna savetnica Sekretarijata MKSJ je u sklopu projekta Outreach programa Tribunala namenjenog mladima održala dva predavanja na temu “Zaštita prava optuženih i samozastupanje – pravila, praksa i iskustva MKSJ” za više od 100 studenata dva beogradska univerziteta, Pravnog fakulteta Univerziteta UNION i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Prvo predavanje održano je 19. maja na Univerzitetu UNION. Studenti i profesori koji su prisustvovali predavanju pokazali su veliki interes za temu, postavljajući pitanja o modalitetima samozastupanja i tome kako ono utiče na izvođenje dokaza odbrane.

Kasnije tokom istog dana, Viktorija Taseva je održala predavanje članovima Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavanju su prisustvovali studenti poslednje godine studija i studenti postdiplomskih studija, kao i studenti Policijske akademije, Diplomatske akademije i studenti drugih fakulteta beogradskog Univerziteta. Prisutne je interesovalo da saznaju više o motivima koje optuženi imaju kada odluče da na suđenju zastupaju sami sebe, kao i o konkretnim merama koje Sekretarijat MKSJ preduzima kako bi im izašao u susret u takvim situacijama.

Studente oba univerziteta je interesovalo da li je bolje da optuženog zastupa branilac ili da zastupa samog sebe. To je potaklo raspravu o tome da li su optuženi koji se samozastupaju, kao i pravnici iz sistema kontinentalnog prava u nepovoljnijem položaju pred Tribunalom od onih koji dolaze iz sistema anglosaksonskog prava.

Nakon predavanja nastavno osoblje i studenti oba univerziteta su pohvalili inicijativu Outreach programa da organizuje ova predavanja i izrazili interes za nastavak saradnje s Outreach programom tokom predstojeće akademske godine.