Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Bosanskohercegovački studenti upoznati s krivičnim gonjenjem za seksualno nasilje pred MKSJ

Kiseljak, Sarajevo |

U okviru projekta Outreach programa Tribunala namijenjenog mladima, Lena Pelić, pravna savjetnica u Tužilaštvu Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS), održala je dva predavanja u Bosni i Hercegovini (BiH) o sudskoj praksi Tribunala u definisanju i krivičnom gonjenju za seksualno nasilje počinjeno u ratu.

Prvo predavanje je održano 24. maja  na Pravnom fakultetu u Kiseljaku i prisustvovalo mu je više od 40 studenata, skupa sa nastavnim osobljem i dekanom fakulteta. Prisutni su s pažnjom pratili izlaganje gospođice Pelić, a njihova brojna pitanja su pokazala senzibilitet za rodne zločine, posebno zbog činjenice da je velika većina zločina silovanja i drugih oblika seksualnog nasilja počinjenih tokom sukoba iz devedesetih godina XX vijeka počinjena upravo u BiH.

Drugo predavanje je održano 25. maja na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu za grupu od 35 studenata i nastavnog osoblja. Prisutni studenti su pokazali interes za predmete pred Tribunalom u kojima su donijete presude za silovanje kao zločin protiv čovječnosti, silovanje kao mučenja kao i seksualno porobljavanje. Poseban respekt su sarajevski studenti pokazali prema žrtvama ovog zločina, a jedan dvadesetogodišnji student je istakao da: „Žrtve silovanja trebaju biti zaštićene u svakom pogledu i potrebno ih je ohrabriti da progovore o ovim monstruoznim zločinima kako bi njihova svjedočenja bila važna opomena u prevenciji sličnih zločina koji se čine danas u svijetu“.

Tribunal je stvorio bogato naslijeđe na temu seksualnog nasilja u ratu o kojoj su bosanskohercegovački studenti željeli da saznaju više u okviru svojih nastavnih programa.