Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Brčanski srednjoškolaci ocijenili predavanje o Tribunalu kao poučno

Brčko |

Iako se od generacije rođene nekoliko godina nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini ne bi očekivao veliki interes za tematiku ratnih zločina, srednjoškolci iz Brčkog su pomno pratili predavanje predstavnika sekretarijata MKSJ-a u BiH, Almira Alića, u njihovoj školi.

Grupa od trideset učenika Srednje medicinske i poljoprivredne škole je sa velikim zanimanjem slušala o zločinima iz devedesetih godina, koji su počinjeni na svega par stotina metara od njihovih učionica u logoru Luka i na drugim lokacijama u središtu grada, te o njihovom procesuiranju pred MKSJ-om.

Brčko distrikt je danas posebna administrativna jedinica u BiH, organizovana da odražava svoj predratni multietnički karakter. Srednjoškolci koji su danas prisustvovali prezentaciji potiču iz svih etničkih zajednica i jednoglasno su ocijenili “veoma poučnim” Almirovo predavanje, smatrajući to “dobro utošenim vremenom” u sklopu svog nastavnog programa.

Jedan sedamnaestogodišnji srednjoškolac iz Brčkog je, svestan činjenice da su “sve tri strane u sukobu vršile zločine”, istekao nadu za moguć ponovni suživot kroz suočavanje sa ratnom prošlošću, nakon čega “svako svakome treba pružiti ruku”.