Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Braniocima ljudskih prava u Srbiji predstavljen rad Truibunala

Babe, 23. april 2014.

Inicijativa mladih za ljudska prava iz Srbije (YIHR), nevladina organizacija posvećena radu s mladima na pitanjima suočavanja s prošlošću, danas je organizovala obuku za mlade branioce ljudskih prava, u selu Babe, pored Sopota, centralna Srbija.

Predstavnica Outreach programa MKSJ u Srbiji, Morgiana Brading, pozvana je da govori učesnicama – dvadesetoro studenata s nekoliko univerziteta širom Srbije – o mandatu, radu i dostignućima MKSJ i MMKS. Morgiana je prisutne upoznala s nekoliko predmeta koji su se vodili pred MKSJ, odnosno suđenjima koja se tiču zločina počinjenih u Prijedoru, Foči, Dubrovniku, Čelebićima i centralnoj Bosni.

Potom je usledila vrlo zanimljiva diskusija tokom koje su studenti postavljali brojna pitanja, npr. o suđenjima nekim od poznatih ličnosti iz regiona, kao što su Vojislav Šešelj i Ramush Haradinaj.

Mladi su izjavili da nikada nisu pročitali nijednu presudu MKSJ i da kroz medijske izvještaje mogu da saznaju samo kakve kazne su izrečene. Morgiana je objasnila da su presude vrlo obimne i da sadrže mnoštvo detaljnih informacija i veliki broj sudski utvrđenih činjenica o onome što se dogodilo u određenom gradu ili području u kojem su počinjeni zločini.

Jedan od studenata je izjavio: "Zar ne bismo trebali insistirati na tome da sve što smo naučili danas, sve što je Tribunal u svojim suđenjima utvrdio kao činjenice i sve što je zapisano u njegovim presudama, bude uvršteno u udžbenike istorije širom regiona? Zar to ne bi trebalo biti nešto što nas sve spaja?"

Po završetku skupa, veliki broj studenata je rekao da bi se trebao omogućiti širi pristup ovakvim prezentacijama i diskusijama s predstavnicima MKSJ, kao i da bi oni voleli da pomognu u njihovoj organizaciji, čime bi se omogućilo da veći broj njihovih kolega studenata dobije neposredne informacije o temi koja i dalje ima uticaj na mlade ljude u regionu.