Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Crnogorski studenti u detaljnoj debati o radu MKSJ

Podgorica, 28. mart 2013.

Predstavnica Outreach programa Morgiana Brading i predstavnica Sekretarijata MKSJ u sudnici, Ljiljana Hellman su 28. marta 2013. otputovale u Podgoricu, Crna Gora gdje je Ljiljana održala dva predavanja o sudskoj praksi MKSJ u vezi s komandnom odgovornosti i krivičnom gonjenju i presuđivanju za zločin genocida.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran Ljiljana se usredsrijedila na objašnjavanje sudske prakse MKSJ u vezi s pravnim preduslovima za dokazivanje genocida, naglašavajući da je namjera najznačajniji faktor koji treba biti utvrđen. Studenti su pitali zašto je samo veoma mali broj od brojnih optužbi za genocid koje je podiglo Tužilaštvo prihvaćen od strane sudija MKSJ. Ljiljana je objasnila da su razlozi uključivali nekoliko priznanja krivice kao i visoki pravni standard koji je potreban za dokazivanje zločina genocida.

Drugo predavanje u Podgorici održano je za studente Fakulteta političkih nauka. Ovdje se suđenje Radislavu Krstiću pokazalo kao zanimljiva tema za podrobniju analizu optužbi za genocid. Ljiljana je objasnila da ne postoji prag za dokazivanje optužbi za genocid na osnovu broja žrtava, i napomenula da se broj žrtava treba razmatrati ne samo u apsolutnom smislu, već i u odnosu na ukupnu veličinu grupe. Prominentnost žrtava u okviru cijele pogođene grupe je takođe korisno razmotriti, prema sudskoj praksi MKSJ.

Studenti su takođe postavljali pitanja u vezi s komandnom odgovornošću, posebno u vezi s tim da li bi efektivna kontrola nadređenog mogla biti dokazana u slučajevima paravojnih jedinica. Ljiljana je ovo potvrdila i pružila nekoliko primjera iz predmeta vođenih pred MKSJ, uključujući predmet Rasima Delića, u kojem su sudije utvrdile da je postojala efektivna kontrola nad grupom stranih vojnika iz mudžahedinskih jedinica koje su djelovale u Bosni i Hercegovini.