Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Crnogorski učenici proširili svoja znanja o MKSJ-u

Rožaje, 5. maj 2014.

Oficir za vezu Sekretarijata MKSJ u Srbiji, Morgiana Brading, danas je posjetila Srednjoškolski centar ’30. septembar’ u Rožaju, Crna Gora, gdje je održala prezentaciju o mandatu i radu MKSJ-a grupi od oko 40 učenika i tri profesora.

Profesor filozofije je pružio uvod u ovu temu pominjući važnost međunarodne zajednice i međunarodnog humanitarnog prava. Napomenuo je da važnost borbe MKSJ-a protiv nekažnjivosti ne može biti precijenjena. “Niko u bivšoj Jugoslaviji nije mislio da će biti gonjeni za stravične zločine koje su počinili. Svi su mislili da su iznad zakona” dodao je.

Nakon što je Morgiana govorila o ulozi MKSJ-a u krivičnom gonjenju i definisanju seksualnog nasilja kao zločina prema međunarodnom pravu, nekoliko učenika je izjavilo da misle da je to možda najvažnije od svega što je MKSJ ikada postigao. Nakon vrlo žive diskusije u vezi sa suđenjima za zločine počinjene u Dubrovniku i Foči, prezentacija je završena dužom diskusijom o genocidu počinjenom u Srebrenici. Premda su učenici bili dobro upoznati s ovim zločinom, htjeli su saznati više o kontekstu u kome je došlo do pogubljenja više od 8.000 muškaraca i dječaka u Srebrenici. Morgiana je pružila detaljne informacije o opštoj situaciji u toj enklavi prije nego što su zločini počinjeni i govorila o činjenicama utvrđenim u nekoliko suđenja pred MKSJ-em.

Učenici i profesori su se svi složili da im je ova prezentacija pružila važnu priliku da razgovaraju o sukobima, pomirenju i međunarodnoj pravdi.

Jedan od prisutnih profesora je zaključio: “Iako su naši učenici rođeni nakon ratova u bivšoj Jugoslaviji, oni su svjesni da ti događaji predstavljaju važan dio njihove istorije. Ova prezentacija ih je upoznala s činjenicama koje su im bile nepoznate i pružila priliku da razgovaraju o tim temama i iznesu svoja mišljenja”.