Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a: Od Tribunala do učionice

Hag |

Outreach program Međunarodnog suda je, u okviru niza skupova pod nazivom Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a, održao javnu raspravu pod nazivom Od Tribunala do učionice koja je priređena u muzeju Museon u Haagu, u saradnji s Evropskim udruženjem nastavnika istorije (EUROCLIO). Cilj ovog skupa je bio da omogući diskusiju o načinima na koje naslijeđe Međunarodnog suda može biti korišteno u obrazovnom kontekstu. Ovaj skup je namijenjen stručnjacima na polju obrazovanja koji se susreću s izazovima nastave o nedavnoj, nasilnoj istoriji na prostoru bivše Jugoslavije.

Sekretar Međunarodnog suda, John Hocking, je otvorio ovaj skup. Obraćajući se prisutnim nastavnicima on je rekao: “Kada se naša vrata zatvore, vaša će uvijek biti otvorena i još godinama će primati na stotine, i nadam se, na hiljade ili više učenika. Bićete tu da im pomognete da ne zaborave, da ne preinačuju i da ne ponavljaju. Tamo gdje podjele  rastu, vi ćete nastaviti da promovirate inkluziju, pravdu i toleranciju."

Dvije panel diskusije koje su uslijedile bile su usredsrijeđene na pitanja “Zašto i kako bi ratovi iz devedesetih godina XX vijeka trebali biti obrađeni u nastavi istorije?” Tokom prve diskusije, panel sastavljen od stručnjaka za nastavni program, eksperata na polju formalnog obrazovanja i autora udžbenika sa Balkana razgovarao je o izazovima i naučenim lekcijama u nastavi nedavne istorije u regionu. Drugi panel, koji je zajednički organizovan s holandskom nevladinom organizacijom PAX for Peace, usredsrijedio se na to kako su događaji u Srebrenici u julu 1995. i uloga Holandskog bataljona UNPROFOR-a obrađeni u holandskoj nastavi istorije, te o mogućnostima koje nastavnici imaju da takva pitanja integriraju u nastavi.

Ova javna rasprava je bila dio jedne sveobuhvatne višednevne radionice, čije su prve dvije sesije održane na Međunarodnom sudu 28. i 29. januara 2017. Ova radionica je pružila jedinstvenu priliku za 30 nastavnika istorije i stručnjaka na polju obrazovanja s područja bivše Jugoslavije da razgovaraju o najboljoj praksi kad je riječ o nastavi istorije o sukobima iz devedesetih godina XX vijeka i korištenju obimnog materijala sadržanog u arhivima MKSJ-a.   

Međunarodni sud smatra ovaj projekat naročito važnim zbog njegovog potencijalnog uticaja na veliki broj učenika u regionu, i posvijećen je daljnjem prenošenju znanja I izvora informacija nastavnicima i drugim stručnjacima na polju obrazovanja.

Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a se sastoje od niza javnih skupova tokom 2016. i 2017. godine i imaju za cilj da obezbijede da se doprinos Međunarodnog suda pozivanju na odgovornost za međunarodne zločine nastavi i nakon što MKSJ zatvori svoja vrata, te posebno da drugima omoguće da rad i postignuća Međunarodnog suda koriste  kao osnovu za daljnji rad.

Outreach program uživa kontinuiranu podršku Evropske unije, a njegov rad s mladima velikodušno podržava Vlada Finske.