Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Druga faza projekta Outreach programa namenjena mladima okončana u Splitu

Split, 30. oktobra 2013.

Outreach program Tribunala danas je okončao svoj popularni Projekat namenjen edukaciji mladih za 2012. – 2013. školsku godinu univerzitetskim predavanjem održanim na Pravnom fakultetu u Splitu, Hrvatska.

Wayde Pittman, viši pravni savetnik Žalbenog veća MKSJ obratio se grupi od preko 70 studenata na temu sporazuma o priznanju krivice i praksi izricanja kazni.

Studenti su s velikim entuzijazmom pratili predavanja, a jedna od studentkinja, Anita Mandura, izjavila je da joj je predavanje bilo izuzetno zanimljivo i naglasila da je ovo prvi put da je imala priliku da čuje o sporazumima o priznanju krivice takođe i iz perspektive žrtava.

Profesorica Pravnog fakulteta Antonija Krstulović Dragičević je izjavila: “Predavanje je pružilo izuzetan uvid u pravosudnu praksu MKSJ. Ono će studentima omogućiti bolje razumijevanje novog hrvatskog kazneno-procesnog zakonodavstva, koje sve više prihvaća anglosaksonske utjecaje”.