Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Holandski studenti upoznati s radom Tribunala

Sarajevo |

Grupa studenata međunarodnih zločina i kriminologije Vrije Univerziteta iz Amsterdama je, u okviru studijskog putovanja u Bosni i Hercegovini, posjetila terenski ured MKSJ-a u Sarajevu kako bi se upoznali s radom Tribunala u BiH.

Tokom prezentacije Almir Alić, predstavnik Sekretarijata MKSJ-a, je studente upoznao s najvažnijim postignućima Tribunala, nakon čega su gosti iz Holandije postavljali pitanja u vezi sa suđenjima najvažnijim vojnim i političkim dužnosncima optuženim za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava tokom oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije. Posjetioce su interesovale reakcije etničkih zajednica na pojedine presude, te da li je neko od osuđenih zločinaca nakon izdržane kazne podržao Outreach aktivnosti Tribunala u regionu.

Adina, tridesetjednogodišnja studentica je nakon održane prezentacije izjavila: “Iako smo dosta učili o sukobu u bivšoj Jugoslaviji, danas smo saznali mnogo novih informacija. Nisam uopšte bila upoznata sa seksualnim zlostavljanjem muškaraca, niti sa trenutnim djelovanjem MKSJ-a ovdje u Bosni i Hercegovini, radu u školama, sa djecom i lokalnim zajednicama. Stoga se nadam da će Outreach program nastaviti da postoji i nakon zatvaranja MKSJ-a s obzirom da je ovakva vrsta posla vrlo značajna i impresivna.”