Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Hrvatski studenti međunarodnih odnosa proširili svoja znanja o MKSJ-u

Zagreb, 23. travnja 2013.

Alexandros Zervos, zamjenik ravnatelja Ureda predsjednika MKSJ-a, danas se sastao s otprilike 40 studenata i profesora Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld u Zagrebu. Alexandros je upoznao studente o važnosti međunarodne krivične pravde u širem kontekstu međunarodnih odnosa i naglasio pionirsku ulogu koju je MKSJ imao u razvoju međunarodnog krivičnog pravosuđa i borbi protiv nekažnjivosti. Govorio je o postignućima koja su predstavljala prekretnice u proceduralnoj praksi MKSJ-a, a osvrnuo se i na kritike koje se ponekad upućuju na račun MKSJ-a.

Nakon prezentacije studenti su postavljali brojna pitanja. Jedno pitanje se odnosilo na ukupni proračun MKSJ-a od osnivanja do sada. Alexandros je objasnio da je veća cijena vođenja postupaka pred Tribunalom u odnosu na nacionalne sudove rezultat mnoštva faktora, među kojima su kompliciranost i duljina postupaka, činjenica da se postupci pred Tribunalom odnose na zločine počinjene na velikim područjima tokom nekoliko godina i obuhvataju veliki broj žrtava, činjenica da se svi sudski postupci vode na najmanje tri, a nekad i četiri jezika, te činjenica da se ogromna većina dokumenata prevodi na najmanje dva jezika.

Profesor Visoke škole, Budimir Lončar, bivši jugoslavenski i UN diplomata, te sadašnji savjetnik predsjednika Hrvatske za pitanja vanjske politike, pohvalio je prezentaciju i zahvalio na prilici da njegovi studenti saznaju više o ovim pitanjima izravno od predstavnika MKSJ-a.