Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Hrvatski studenti prava u posjetu MKSJ-u

Den Haag, 3. ožujka 2015.

Outreach program MKSJ-a danas je ugostio grupu od 18 studenta prava iz Rijeka, Hrvatska, koji su došli u posjet koji je organiziran u suradnji s Europskom udrugom studenata prava Sveučilišta u Rijeci.

Gosti su se susreli s Radom Pejić-Sremac, predstavnicom Outreach programa, koja ih je informirala o strukturi, mandatu i postignućima Tribunala, te o izazovima s kojima se susreće u posljednjim godinama svog rada.

Studenti su postavljali brojna pitanja na razne teme, između ostalog o kaznenom progonu za zločine seksualnog nasilja, suradnji država, praksi izricanja kazni i percepcijama o Tribunalu koje ima javnost u regiji. 

Nakon prezentacije, studenti su se složili s tim da, kako bi se regija bivše Jugoslavije suočila s prošlošću, ljudi prvo moraju početi prihvaćati to što se dogodilo i dokaze koji to dokazuju i skupa raditi na tome da se osigura da se tako nešto nikada ne ponovi. Rada je dodala da je Tribunal pridonio utvrđivanju činjenica o sukobima u bivšoj Jugoslaviji, borio se protiv poricanja i pomogao zajednicama da se suoče sa svojom nedavnom prošlošću. Zaključila je rekavši da je MKSJ suzio prostor za poricanje zločina u zajednicama na području bivše Jugoslavije.

Posjetitelji su također prisustvovali raspravi u tekućem suđenju generalu vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću.