Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Kosovski srednjoškolci zainteresovani da saznaju više o MKSJ

Prizren, Velika Kruša, Đakovica, Orahovac |

Predstavnik MKSJ Astrit Lleshi posetio je srednje škole u Prizrenu, Velikoj Kruši, Đakovici i Orahovcu, 8, 9, 10. i 11. decembra gde održao prezentacije o radu MKSJ za ukupno 145 učenika tamošnjih srednjih škola.

Kosovski srednjoškolci saznali su više o ulozi Tribunala u izvođenju pred lice pravde najodgovornijih lica za ratne zločine počinjene tokom ratova na području bivše Jugoslavije devedestih godina XX veka, i o tome kako je istovremeno omogućio da se čuje glas hiljada žrtava. Osim toga, Astrit je obavestio učenike na Kosovu o doprinosu koji je MKSJ dao međunarodnom krivičnom pravosuđu i razgovarao o temama povezanim s tim.

Učenike je posebno zanimalo da saznaju više o predmetima koji se tiču Kosova, jer u okviru redovnog školskog programa te teme nisu obrađene. Učenike je interesovalo da saznaju više o zaštitnim merama koje se odobravaju svedocima i praksi izricanja kazni MKSJ. Osim toga, interesovalo ih je da saznaju više o saradnji između MKSJ i nacionalnih pravosudnih sistema, i konkretno, doprinosu MKSJ jačanju lokalnih institucija koje se bave predmetima u vezi sa ratnim zločinima.

Outreach program će uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnologije Kosova tokom školske 2015/16. godine organizovati ukupno 10 prezentacija u srednjim školama širom Kosova. Predstavnik MKSJ je ove sedmice posetio pet škola, dok će preostalih pet prezentacija biti održano tokom 2016.