Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ domaćin sastanka eksperata o uticaju međunarodnih krivičnih sudova

Hag, 26. septembar 2014.

Međunarodna nevladina organizacija Impunity Watch danas je organizovala sastanak eksperata koji se bavio pitanjima u vezi s mogućnostima i ograničenjima društvenog uticaja koji međunarodni krivični sudovi imaju u državama na koje se njihov rad odnosi. Outreach program MKSJ bio je domaćin ovog sastanka i poželeo dobrodošlicu učesnicima s Međunarodnog krivičnog suda, Specijalnog suda za Liban, Ministarstva spoljnih poslova Holandije i nekoliko predstavnika relevantnih holandskih i međunarodnih nevladinih organizacija. U ime MKSJ ovom skupu su prisustvovali i u diskusijama učestvovali predstavnici Kabineta predsednika, Tužilaštva, Službe za žrtve i svedoke i Outreach programa.

Konsultant organizacije Impunity Watch, Njonjo Mue, predstavio je svoj referat koji ispituje načine na koji međunarodno krivično pravosuđe može bolje odgovoriti na potrebe i zadovoljiti interese žrtava i pogođenih zajednica kroz programe outreacha. O ovom pitanju je nakon toga diskutovano iz perspektive različitih organa u međunarodnim krivičnim sudovima, kao i iz perspektive organizacija civilnog društva. Diskusija se usredsredila na najbolju praksu i pouke dobijene iz rada outreach programa međunarodnih sudova, ali se takođe bavila ispitivanjem mogućnošću unapređenja komplementarnih efekata međunarodnog krivičnog pravosuđa i drugih mehanizama tranzicijske pravde. Jedan od ciljeva ovog sastanka bio je da pruži smernice za unapređenje uticaja međunarodnog krivičnog pravosuđa na post-konfliktna društva, a naročito na zajednice žrtava.

Tokom diskusije je naglašena važnost sprovođenja unapređenih praksi i aktivnosti outreach programa, uključujući i efikasne strategije dolaska na neko područje i odlaska sa njega, kao i uspostavljanje bolje integracije međunarodnih i nacionalnih pravosudnih sistema, kako bi se ostvarili dugoročni i održivi rezultati u pozivanju na odgovornost za ratne zločine.

Ovo je bio drugi sastanak ove vrste koji je organizovala organizacija Impunity Watch, dok se organizacija jedne veće konferencija na tu temu planira u Hagu tokom 2015. godine.