Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ objasnio praksu unakrsnog ispitivanja svjedoka studentima prava Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb |

Outreach program MKSJ-a danas je u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu organizirao predavanje putem Skype-a na temu Unakrsno ispitivanje svjedoka i rad s osjetljivim svjedocima.

Predavanje je održala Ann Sutherland, viša zastupnica Tužiteljstva u prvostepenim postupcima za grupu od 15 studenata prava koja se usredsrijedila na unakrsno ispitivanje svjedoka i ras s osjetljivim svjedocima.

Gospođa Sutherland je objasnila glavne razloge za izvođenje unakrsnog ispitivanja i moguće različite pristupe tom postupku. Takođe je pružila brojne primjere unakrsnog ispitivanja svjedoka iz sudnica i prakse MKSJ-a.

Govoreći o radu s osjetljivim svjedocima, gđa Sutherland je govorila o različitim kategorijama osvjetljivih svjedoka i specifičnim procedurama koje se primjenjuju za svaku od njih.

Maja Munivrana Vajda, profesorica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pozvala je MKSJ da organizira slična predavanja u budućnosti.