Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ predstavio publikaciju koja proslavlja 15 godina rada Outreach programa

Haag |

Međunarodni sud je juče predstavio publikaciju ’15 godina Outreach-a na MKSJ-u’, koja stavlja akcenat na to kako se Outreach program Međunarodnog suda — prvi takav program koji je osnovao neki međunarodni krivični sud — razvijao tokom istorijata MKSJ-a. Ova publikacija pruža pregled strategija i projekata koje je razvio Outreach program Međunarodnog suda, te sumira outreach aktivnosti koje su proveli Kabinet predsjednika i Tužilaštvo MKSJ-a.

Predsjednik MKSJ-a, sudija Carmel Agius, u svojoj uvodnoj riječi je objasnio da Outreach program služi kao sredstvo direktne komunikacije između Međunarodnog suda i ljudi u regionu. “Kao posljedica toga, ovaj program je omogućio da nebrojeno mnogo ljudi u regionu vide ostvarivanje pravde u Haagu i podrže ostvarivanje pravde pred domaćim sudovima” izjavio je predsednik Agius. On je dodao da Outreach program i dalje od presudne važnosti za Međunarodni sud u posljednjoj fazi njegovog rada “kako bi nastavio da prenosi informacije o njegovim zaključcima, objasni važnost njegovih postignuća ljudima u bivšoj Jugoslaviji I obezbijedi da se njegovo nasljeđe očuva”.

U ime glavnog donatora Outreach programa – Evropske unije – g. David Hudson, visoki zvaničnik, u svom uvodu je rekao da Outreach program MKSJ-a funkcioniše na mnogo nivoa, od TV ekrana do učionica: “Evropska komisija je ponosna što može da nastavi da podržava ovaj važan aspekt rada Suda.”

Nakon uvodnih izlaganja uslijedila je panel-diskusija o poukama izvučenim tokom 15 godina rada Outreach programa. Tokom diskusije, dr Marko Milanović (vanredni profesor, Pravni fakultet Univerziteta u Nottinghamu) je istakao da se u državama nastalim na području bivše Jugoslavije činjenice koje je utvrdio MKSJ o konkretnim zločinima i dalje poriču. Gospodin Mario Mažić (direktor programa, Inicijativa mladih za ljudska prava u Hrvatskoj) je dodao da mladi ljudi u regionu imaju veoma snažne stavove prema Međunarodnom sudu, zasnovane na veoma slabom poznavanju i da je dovođenje u pitanje njihovih predrasuda glavni rezultat projekta Outreach programa namijenjenog mladima.

Gospođa Lada Šoljan (pravna savjetnica, Tužilaštvo MKSJ-a) objasnila je kako je Tužilaštvo sarađivalo sa raznim akterima na lokalnom nivou, poput žrtava, medija i lokalnih vlasti, u sklopu projekata vezanih za outreach i jačanju kapaciteta. Na kraju, gđa Rada Pejić-Sremac (šefica Outreach programa MKSJ) izjavila je da se Outreach program MKSJ-a tokom godina razvio od sredstva za pružanje informacija o MKSJ-u u instrument dijaloga s lokalnim zajednicama o potrebi da se stane na kraj nekažnjivosti.

Petnaest godina Outreach-a na MKSJ-u predstavlja dio niza skupova pod nazivom “Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a” koji se održavaju tokom 2016. i 2017. godine. Dijalozi o naslijeđu MKSJ-a imaju za cilj da podstaknu diskusije i promišljanje o naslijeđu MKSJ-a dok se on približava okončanju svog mandata, i da nadahnu druge i omoguće im da postignuća Međunarodnog suda koriste kao osnovu za daljnji rad.

Outreach program velikodušno podržava Evropska unija.