Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ se pridružio jednoj lokalnoj nevladinoj organizaciji u razgovoru s učenicima srednjih škola

Orahovac, 10. maj 2012.

Predstavnik Outreach programa Shkelzen Dhomi danas je otputovao u Orahovac, u zapadnom delu Kosova, gde je održao prezentaciju o radu i dostignućima MKSJ za 37 učenika tamošnje srednje škole. Shkelzenu se pridružila gospođa Nora Ahmetaj, direktorka Kosovskog centra za istraživanje i dokumentaciju, koja je takođe učenicima govorila o radu svoje organizacije.

Učenici su Shkelzenu postavljali brojna pitanja, a posebno ih je interesovao predmet bivšeg pripadnika OVK, Haradina Bale, kojeg je MKSJ 27. septembra 2007. osudio na 13 godina zatvora.

Gospođa Ahmetaj je nakon toga učenicima govorila o mehanizmima tranzicione pravde, usredsredivši se na borbu protiv nekažnjivosti, pravo da se zna, pravo na pravdu, pravo na reparacije i garancije da se zločini neće ponoviti.

Ona je govorila o važnosti borbe protiv nekažnjivosti u postkonfliktnim društvima uopšte i posebno na Kosovu.

Među komentarima koje su učenici zabeležili u upitnicima koje je Shkelzen podelio bilo je sledeće: “Mislim da bi ovakva predavanja trebalo organizovati češće, jer mi želimo više informacija o MKJS”, i “Pomirenje će se dogoditi tek kad sve strane u sukobu prihvate istinu zasnovanu na činjenicama”.