Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MKSJ učestvovao u ljetnjoj školi Straniak akademije za demokratiju i ljudska prava

Ulcinj |

Thomas Wayde Pittman, šef Službe sudskih vijeća MKSJ-a je u sklopu projekta Outreach programa Tribunala namijenjenog mladima održao predavanje na Straniak akademiji za demokratiju i ljudska prava u Ulcinju, Crna Gora. Tema predavanja je bila osnivanje MKSJ-a i napori Tribunala da promoviše tranzicijsku pravdu u državama nastalim na području bivše Jugoslavije.

U diskusiju su uključene teme o prebacivanju istražnih spisa i proslijeđivanju optužnica nacionalnim pravosudnim vlastima u bivšoj Jugoslaviji, kao i saradnja i obostrano pružanje pomoći kako bi se obezbijedio kontinuirani uticaj Tribunala u regionu.

Uz g. Pittmana, u predavanju su učestvovali gđa Vasilka Sancin sa Univerziteta u Ljubljani i g. Manfred Novak sa Univerziteta u Beču, koji su predvodili diskusiju o Povelji Ujedinjenih nacija, tranzicijskoj pravdi, individualnoj krivičnoj odgovornosti i nadležnostima raznih međunarodnih krivičnih sudova, s posebnim osvrtom na MKSJ.

Ovo predavanje je održano u okviru programa ljetnje škola koja je okupila 30 studenata s područja bivše Jugoslavije, Austrije i Njemačke, a koju organizuje Institut Ludwig Boltzmann iz Beča.