Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Mladi diplomati sa Balkana proširili svoja znanja o Tribunalu

Hag, 23. oktobar 2014.

Grupa od 17 mladih diplomata iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Albanije, Turske i sa Kosova danas je posetila MKSJ. Grupa se sastala s Nenadom Golčevskim, šefom Outreach programa MKSJ, koji je goste upoznao s radom i dostignućima MKSJ. Osim toga, posetioci su imali priliku da prate suđenje u predmetu Mladić.

Govoreći o saradnji MKSJ s državama nastalim na području bivše Jugoslavije, Golčevski je istakao važnost prenošenja znanja sa Tribunala na region i jačanja nacionalnih pravosudnih sistema. Dodao je da je, s obzirom da se MKSJ približava okončanju svog mandata, od ključne važnosti da lokalni sudovi nastave rad Tribunala i uspešno procesuiraju predmete u vezi s ratnim zločinima.

Posetioci su želeli da saznaju više o ulozi Tribunala u post-konfliktnim procesima u državama nastalim na području bivše Jugoslavije, s obzirom da je, kako su naglasili, u javnosti percepcija rada MKSJ u regionu često zasnovana na etničkim predrasudama. Golčevski je objasnio da Outreach program ima ograničene resurse, i da je njegova strategija da se usredsredi na napore usmerene ka ključnim akterima i ciljnim grupama, poput žrtvi i njihovih porodica, mladih ljudi, novinara, pravnih stručnjaka i organizacija civilnog društva. Mlade diplomate je takođe interesovalo da saznaju više o Mehanizmu za međunarodne krivične sudove, koji je institucija koja će naslediti Tribunal.

Ovu posetu je organizovao Holandski institut za međunarodne odnose Clingendael u saradnji s Outreach programom MKSJ.