Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

MMKS se pridružuje Outreach naporima u Hrvatskoj

Split, 29. listopad 2014.

Prvi put nakon pokretanja Outreach projekta namijenjenog mladima, ulogu predavača je imala predstavnica Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MMKS) koja je održala izlaganje za studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Hrvatska. Elena Martina Salgado, pravnica Tužiteljstva MMKS-a, danas je razgovarala s grupom od 65 studenata o postignućima i lekcijama naučenim u presuđivanju za seksualno nasilje počinjeno tijekom rata.

Studenti su bili fascinirani saznanjem da se, prije pionirskih suđenja pred MKSJ-om, silovanje nije smatralo ratnim zločinom, i da su se prvi predmeti pred Tribunalom koji su sadržavali optužbe za seksualno nasilje odnosili na žrve muškarce. Predavanje se pokazalo kao dobra platforma za živu diskusiju o ovoj osjetljivoj temi. Budući pravnici su priznali da su prethodno znali jako malo o ovoj temi u kontekstu međunarodnog prava. Također su izjavili da im je predavanje jako pomoglo da bolje razumiju temeljne principe zločina seksualnog nasilja i kako ih je teško dokazati na sudu.

Komentirajući predavanje, jedna od studentica Katarina Martinović izjavila je: “Najviše me se dojmilo konačno saznanje da se stvari ipak pokreću s mrtve točke i da dolazi kraj nekažnjivosti za počinitelje ovakvih djela.” Njena kolegica Dorja Pavičić dodala da su joj se osobito dopali primjeri i konkretne situacije u predmetima o kojima nije znala ništa.

Predavanje je popraćeno aplauzom, a gđi Martini Salgado je upućen poziv da na istom fakultetu održi slično predavanje u blsikoj budućnosti.