Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Na zahtjev učenika još jedna prezentacija u Gradačcu

Gradačac, 16. april  2013.

Jedna prezentacija nije bila dovoljna učenicima gimnazije “Mustafa Novalić” iz Gradačca, u Bosni i Hercegovini. Predstavnik Outreach programa, Almir Alić, je u februaru otputovao u ovaj grad u sjeveroistočnoj Bosni i održao prezentaciju o radu MKSJ-a. Međutim, učenici su smatrali da imaju još mnogo toga da saznaju i zahtijevali novu prezentaciju, pa je Almir danas ponovo posjetio školu i održao dodatnu prezentaciju o zločinima seksualnog nasilja počinjenog u ratu.

Nakon toga je uslijedila simulacija suđenja tokom koje su učenici pozvani da pokušaju da primijene ono što su naučili o principima međunarodnog krivičnog i humanitarnog prava kako bi izrekli ‘presudu’ fiktivnom optuženiku.

Ovako dobra i kompleksna prezentacija jednostavno zadovoljava moju potrebu za učestvovanjem”, komentarisao je jedan osamnaestogodišnji učenik svoje učešće u ovoj prezentaciji, dok je direktor gimnazije u Gradačcu pozvao Almira da se “dobro započeta saradnja jedne pravosudne i obrazovne institucije nastave i u budućnosti za dobrobit učenika ove gimnazije i njihovo senzibiliziranje po pitanjima humanitarnog prava koja imaju globalnu važnost i univerzalnu poruku promovisanja ljudskih prava daleko izvan prostora bivše Jugoslavije.