Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Novi ciklus prezentacija Outreach programa MKSJ u srednjim školama na Kosovu

Obilić, 3. novembar 2014.

Treći ciklus prezentacija o radu i dostignućima Tribunala u srednjim školama na Kosovu započeo je danas u Obiliću. Kao i prethodnih godina, Outreach program MKSJ, uz podršku Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije Kosova, organizovaće prezentacije o MKSJ u 10 srednjih škola širom Kosova, i skoncentrisaće se na gradove i regione koji su najviše pogođeni zločinima počinjenim tokom sukoba.

Današnjoj prezentaciji, koju je održao predstavnik MKSJ Driton Gashi, prisustvovalo je 32 učenika Gimnazije “17 Shkurti” u Obiliću. Driton je počeo prezentaciju predstavljajući učenicima kratak pregled istorijata MKSJ, uključujući i kako i zašto je osnovan Tribunal, šta mu je mandat i koliko pojedinaca je optužio i osudio. Nakon toga fokus je pomeren na predmete u vezi s Kosovom, poput suđenja Slobodanu Miloševiću, Vlastimiru Đorđeviću, i predmete Haradinaj i drugi i Limaj i drugi. Učenicima su takođe prikazani snimci tri svedočenja svedoka pred Tribunalom. Završni deo prezentacije se bavio doprinosima koje je MKSJ dao međunarodnim krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi u regionu.

Učenici su predstavniku MKSJ postavljali brojna pitanja, od koji su se mnoga ticala zaštite svedoka, ponovnih suđenja, kao i pravila i procedura nakon što je optuženi osuđen ili oslobođen krivice.

Na kraju ovog skupa učenici su se veoma pozitivno izrazili o prezentaciji, ocenjujući je odličnom. Prezentacije Outreach programa MKSJ u kosovskim srednjim školama nastavljaju se cele ove sedmice.