Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Novinari iz bivše Jugoslavije razgovarali o tranzicijskoj pravdi

Sarajevo |

Grupa od 22 novinara s prostora bivše Jugoslavije posjetila je Ured MKSJ-a u Sarajevu u sklopu dvodnevne obuke o izvještavanju o tranzicijskoj pravdi, koju je organizovala Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN).

Novinari iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, i sa Kosova učestvovali su u dinamičnoj diskusiji s predstavnikom MKSJ-a Almirom Alićem, o pokretanju postupaka u vezi s ratnim zločinima u sklopu napora ka ostvarivanju tranzicijske pravde, te važne uloge Tribunala u tom procesu.

Učesnici su s posebnom pažnjom pratili dio izlaganja o sudskoj praksi Tribunala u vezi sa zločinima seksualnog nasilja, a brojna pitanja su se odnosila na presude i izdržavanje kazni u zemljama s kojima MKSJ ima potpisane bilateralne ugovore. Novinari su dragocjenim ocijenili i informacije o iskustvima Outreach programa u radu sa zajednicama u cijeloj regiji.