Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Održana dva predavanja za studente sarajevskih fakulteta

Sarajevo, 28 i 29. oktobar 2013.

Ove sedmice, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, održana su dva dobro posjećena predavanja na temu seksualnog nasilja u ratu, koja je organizovao Outreach program MKSJ-a. Prvo predavanje je održano 28. oktobra na Univerzitetu Sarajevska škola za nauku i tehnologiju (SSST), a narednog dana na Fakultetu političkih nauka (FPN) Univerziteta u Sarajevu.

Daniela Kravetz, tužilac MKSJ-a sa višegodišnjim iskustvom na pitanjima rodnog nasilja tokom oružanog sukoba, pojasnila je različite aspekte zločina seksualnog nasilja kroz najznačajnije predmete iz sudske prakse Tribunala koji su predstavljali prekretnicu u međunarodnom krivičnom pravu. U nastavku predavanja Daniela je uključila prisutne studente i profesore u diskusiju o ovoj temi, potičući ih da podijele svoje stavove, te tako doprinesu dinamici predavanja.

Studenti SSST-a su pokazali da su dobro upućeni u tematiku predavanja, postavljajući brojna interesantna pitanja i navodeći konkretne primjere kojima se testiraju granice krivičnog gonjenja seksualnog nasilja u ratu u okvirima međunarodnog humanitarnog prava.

Studente FPN-a je, s druge strane, naročito interesovao odnos između seksualnog nasilja i zločina genocida u svjetlu aktuelnih suđenja u predmetima protiv Karadžića i Mladića.
 
Oba predavanja su naišla na pozitivne rekacije prisutnih. “U predavanju je data jedna sinteza i pregled dostignuća i stečenih iskustava sudske prakse MKSJ-a u krivičnom gonjenju seksualnog nasilja u ratu. Stoga smatram da je prezentacija bila vrlo korisna i poučna za prisutne studente.”, izjavila je jedna od učesnica predavanja na FPN-u.