Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Održana poslednja u nizu prezentacija u srednjim školama na Kosovu

Rogovo, 29. oktobar 2013.

Inicijativa mladih za ljudska prava na Kosovu (YIHR KS) danas je okončala jednomesečnu seriju prezentacija u srednjim školama na Kosovu. Nakon sličnih prezentacija održanih u Prištini, Peći, Prizrenu, Štrpcu, Podujevu, Suvoj Reci i Gnjilanu, poslednja prezentacija održana je u Gimnaziji “Asllan Berisha” u Rogovu.

Oko 30 učenika se okupilo kako bi čulo prezentaciju o MKSJ i njegovoj ulozi u privođenju pravdi nekih od najodgovornijih lica za zločine počinjene u ratovima na Balkanu tokom devedesetih godina 20. veka, i o tome kako je na taj način sud dao priliku da se čuje glas hiljada žrtava koje bi bez toga ostale nečujne. Osim toga, rad Tribunala takođe je objašnjen u kontekstu doprinosa koje je dao međunarodnom krivičnom pravosuđu.

Učenici su bili željni da čuju više o konkretnim predmetima koji se tiču Kosova, pošto im ove informacije nisu na raspolaganju u okviru redovnog nastavnog programa. Pitanja koja su učenici postavljali ticala su se delimičnog ponavljanja suđenja naloženog u predmetu Haradinaj i drugi, kojim su obuhvaćeni bivši pripadnici Oslobodilačke vojske Kosova, čije je suđenje privuklo ubedljivo najveću pažnju javnosti na Kosovu.

Na pitanje šta misle o MKSJ, više učenika je izjavilo da su svesni da je Tribunal imao veoma važnu ulogu u izvođenju pred lice pravde nekih od odgovornih za ratne zločine, ali da je njihov broj vrlo mali u poređenju s ogromnim brojem zločina počinjenih na Kosovu i širom regiona. Predstavnici Inicijative mladih za ljudska prava su objasnili da je izgradnja kapaciteta nacionalnih pravosudnih sistema u regionu da vode krivična gonjenja za ratne zločine ključni element strategije Tribunala kojom želi da obezbedi svoje nasleđe širom bivše Jugoslavije.
 

Prezentacija je okončana pohvalama direktora škole, koji se izrazito pozitivno izrazio o inicijativi Outreach programa namenjenoj srednjoškolcima i pozvao predstavnike Inicijative mladih za ljudska prava i MKSJ da održe slična predavanja u budućnosti.