Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Okončane srednjoškolske prezentacije na Kosovu

Kosovska Kamenica/Đurakovac/Kosovo Polje/Priština |

Niz prezentacija o radu i dostignućima Tribunala koje su organizovane u srednjim školama na Kosovu okončane su ove sedmice, nakon što su prezentacije održane u Kosovskoj Kamenici, Đurakovcu, Kosovu Polju i Prištini 2, 3, 4, odnosno 5. februara.

Predstavnik MKSJ-a Driton Gashi sastao se s više od 160 učenika, i informisao ih o ulozi Tribunala u privođenju pravdi nekih od lica koja snose najveću odgovornost za zločine počinjene tokom sukoba na području bivše Jugoslavije devedesetih godina XX veka. Srednjoškolci na Kosovu su takođe proširili svoja znanja o međunarodnom krivičnom pravu i pravdi. 

Učenici su želeli da saznaju više o predmetima koji se konkretno tiču Kosova, jer njihov redovni školski program ne uključuje tu temu. Interesovalo ih je kako tužilac MKSJ podiže optužnice, kakve informacije i dokaze sudije MKSJ uzimaju u obzir kada izdaju presude, ko se bavi predmetima u vezi s ratnim zločinima koji nisu vođeni pred MKSJ, kao i koja je uloga Tribunala u tom pogledu.

Projekat Outreach programa namenjen mladima je trenutno u svom četvrtom ciklusu. Predstavnici Tribunala su tokom ove školske godine posetili deset srednjih škola širom Kosova, nakon što je prvih pet prezentacija održano tokom decembra 2015. godine. Outreach program će nastaviti svoje aktivnosti na Kosovu organizacijom predavanja za studente univerziteta tokom prolećnog semestra 2016. godine.