Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program MKSJ-a: ‘Inovativan i dalekosežan’

Sarajevo, 20. septembar 2012.

“U vrijeme kada postoji nasušna potreba za programima javnog outreacha za suđenja za ratne zločine u BiH jako je važno čuti o inovativnom i dalekosežnom radu Kancelarije MKSJ u Sarajevu” izjavio je dr Alex Jeffrey, sa Univerziteta u Kembridžu, jedan od suorganizatora konferencije ‘Javni outreach i pravna podrška u Bosni i Hercegovini’, koja je održana 20. septembra 2012. u Sarajevu. Među učesnicima konferencije su bili predstavnici bosanskohercegovačkog pravosuđa, udruženja žrtava, nevladinih organizacija i raznih međunarodnih organizacija.

Almir Alić iz Kancelarije Tribunala u Sarajevu održao je predavanje o outreach naporima MKSJ-a širom bivše Jugoslavije, i objasnio da je Outreach program okosnica odnosa Tribunala sa državama u regionu. Almir je objasnio kako se ovaj program obraća svim društvenim slojevima, od običnih građana i studenata do političara i žrtava, kako bi osigurao da se glas Tribunala čuje i upamti.

Učesnici konferencije su bili naročito zainteresovani za seriju prezentacija u srednjim školama i javne debate koje su održane u nekim od zajednica u BiH koje su bile najviše pogođene ratnim zločinima.

Nastojeći da objasni rad i dostignuća ove udaljene institucije stanovništvu u regionu, Almir je objasnio prisutnima kako se Outreach program trudi da obezbijedi da se glas žrtava čuje ne samo u sudnicama Tribunala već i u lokalnim zajednicama.