Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program MKSJ učestvovao na seminaru o izveštavanju o ratnim zločinima

Beograd, 22.-23. oktobar 2013.

Predstavnica Outreach programa MKSJ u Beogradu, Morgiana Brading, učestvovala je na seminaru koji je okupio više od 40 sudija i tužilaca iz Bosne i Hercegovine (BiH) i Srbije, kao i više novinara iz regiona.

Tokom ovog dvodnevnog skupa učesnici su se bavili izazovima izveštavanja sa suđenja za ratne zločine i time kako unaprediti saradnju između tužilaštava, sudova i medija. U ovom kontekstu, Morgiana je govorila o Outreach programu Tribunala, od njegovih početaka do današnjeg dana.

Sudije i tužioci su diskutovali o praksi koju primenjuju prilikom komunikacije s medijima, i ukazali na izazove i ograničenja koji ponekad otežavaju komunikaciju. Portparoli sudova su takođe govorili o svojoj ulozi i aktivnostima outeach programa njihovih sudova, koje su opisali kao ključnu vezu između pravosudnih procesa, medija i šire javnosti.

Iako su se svi prisutni složili da je važno da se šira javnost informiše o suđenjima za ratne zločine, neslaganja o načinima na koje se to može najefikasnije postići i dalje su prisutna. Svaka od strana u ovom dijalogu – pravnici i novinari – izložila je svoje obaveze i ograničenja, a nakon toga su obe strane radile na stvaranju nekih opštih smernica kako bi i jedni i drugi ispunili svoju zajedničku obavezu u procesu pomirenja.