Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program objavio publikaciju ’20 godina MKSJ-a’

Haag, 16. januar 2015.

Outreach program Tribunala danas je objavio svoju najnoviju publikaciju pod nazivom ’20 godina MKSJ-a’. Ova knjiga pruža jedinstven uvid u poglede i stavove visokih zvaničnika Tribunala i ključnih aktera tokom otvorenih diskusija o radu MKSJ-a.

’20 godina MKSJ-a’ sadrži izvještaje o nizu skupova upriličenih povodom obilježavanja godišnjice MKSJ-a koji su kulminirali velikom konferencijom održanom u novembru 2013. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Diskusije s predstavnicima Tribunala obogatio je širok spektar učesnika od predstavnika nacionalnih pravosuđa do aktivista za ljudska prava, žrtava, stručnjaka na polju tranzicijske pravde, novinara i političara. Teme o kojima se razgovaralo uključivale su uticaj MKSJ-a na region, naučene lekcije na polju podrške žrtvama i svjedocima i njihove zaštite, kao i mogućnost ostvarivanja reparacija za žrtve sukoba koji su se odvijali na prostoru bivše Jugoslavije tokom devedesetih godina XX vijeka.

Prvi dio knjige donosi pregled raznih skupova upriličenih povodom godišnjice, održanih u Haagu i na području bivše Jugoslavije, od formalnih proslava do izložbi i konferencija. Drugi dio knjige sadrži otvorene diskusije koje su na konferenciji u Sarajevu vodili zvaničnici Tribunala i više od 200 lokalnih i međunarodnih učesnika, u vezi s različitim aspektima rada Tribunala tokom protekle dvije decenije i naslijeđa koje će ostaviti za sobom.

Publikacija ’20 godina MKSJ-a’, skupovi upriličeni povodom godišnjice i transkript konferencije