Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program u dijalogu sa nastavnicima u Srbiji

Beograd |

Pred punom svečanom salom osnovne škole “Vladislav Ribnikar” u Beogradu, predstavnik Outreach programa MKSJ, Nenad Golčevski, danas je održao prezentaciju o projektu približavanja rada Tribunala mladima u zemljama bivše Jugoslavije. Prezentaciji je prisustvovalo 40 nastavnika iz cele Srbije, kao i predstavnici Ministarstva prosvete Republike Srbije koje je organizovalo ovaj skup, uključujući i Snežanu Marković, pomoćnicu Ministra zaduženu za srednjoškolsko obrazovanje.

Nenad je upoznao nastavnike o dosadašnjim aktivnostima i sadržaju prezentacija koja Outreach program već četiri godine održava u srednjim školama širom regiona. Cilj susreta bio je da se otvori dijalog sa nastavnicima iz Srbije, da se čuje njihovo mišljenje i ocena ovog projekta, kao i da se dobije povratna informacija o njihovoj zainteresovanosti da se prezentacije o radu Tribunala organizuju i u srednjim školama u Srbiji.

Nastavnici su pažljivo pratili prezentaciju i pokazali posebno interesovanje za snimke svedočenja žrtava i priznanja krivice. Nakon toga, nastavnici su imali brojna pitanja, kako o samom projektu, tako i o radu i dostignućima Tribunala.

Nastavnici su želeli da čuju da li su se predstavnici Outreach programa tokom poseta srednjim školama susretali sa situacijama u kojima je neko od učenika bio direktno pogođen temama o kojima se govorilo, npr. kroz vezu sa žrtvama ili počiniocima zločina pomenutih tokom prezentacije. Nenad je odgovorio da su se takve situacije zaista dešavale, i da su u tim slučajevima svi prisutni učenici pokazivali još veće interesovanje za temu o kojoj se govorilo. Takođe, dodao je da one upravo pokazuju važnost toga da se ove teme srednjoškolcima približe na sistematičan način, te da se sa njima o tome otvoreno i direktno razgovara, uz puno uvažavanje njihovih stavova i razvoj kritičkog mišljenja.

Outreach program će nastaviti napore da u saradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije u svoj projekat namenjen mladima uključi i srpske srednjoškolce, te da i njima omogući da kroz direktan kontakt sa predstavnicima MKSJ saznaju više o radu Tribunala, međunarodnom humanitarnom pravu i procesu tranzicione pravde.