Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Outreach program započeo četvrti ciklus svog projekta namijenjenog mladima u regionu

Hag |

Outreach program Međunarodnog suda danas je započeo četvrti ciklus svog projekta namijenjenog mladima predavanjem o “Potvrdnom izjašnjavanju o krivici u praksi MKSJ” polaznicima ljetnje škole Straniak Akademije za demokratiju i ljudska prava koja se održava u Ulcinju, Crna Gora. Projekat Outreach programa namijenjen mladima dio je kontinuiranih napora MKSJ da se učenicima i studentima širom regiona obrati direktno i pruži im informacije o radu Međunarodnog suda i širim pitanjima tranzicione pravde i obnove nakon sukoba.

Ovim predavanjem, koje je održao predstavnik Sekretarijata MKSJ u Bosni i Hercegovini, Almir Alić, studentima je pružen pregled pravnih aspekata potvrdnog izjašnjavanja o krivici u vezi s teškim povredama međunarodnog humanitarnog prava. Osim toga, studentima je prikazano nekoliko potvrdnih izjašnjavanja o krivici koje su dali optuženi pred MKSJ.

Govoreći o ovom predavanju jedna od učesnica Akademije, Anja Žužek je izjavila, “Predavanje je bilo informativno i interaktivno, a za mene, kao pravnika, predstavljalo je zaista inspirativno iskustvo. Ovo predavanje je definitivno doprinelo kvalitetu Akademije i može poslužiti kao primer toga kako raditi u budućnosti u primjeni tranzicijske pravde i pomirenja, posebno u ovom regionu.

Predavanjima i prezentacijama će, u okviru četvrtog ciklusa ovog projekta, biti obuhvaćeno na desetine univerziteta i srednjih škola širom bivše Jugoslavije.

Od pokretanja projekta Outreach programa namijenjenog mladima u decembru 2011. do sada, njime je obuhvaćeno više od 8.000 učenika i studenata širom regiona.

Outreach program uživa podršku Evropske unije, a njegov projekat namijenjen mladima u bivšoj Jugoslaviji velikodušno podržava Vlada Finske.

Kako se MKSJ približava ispunjenju svog mandata, Outreach program intenzivira svoje napore da informacije o dostignućima Međunarodnog suda učini pristupačnijim lokalnim zajednicama. Na taj način, Outreach program nastoji da promoviše razumijevanje rada Međunarodnog suda i učvrsti njegovo naslijeđe u regionu bivše Jugoslavije.