Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Polaznici ljetne škole u Amsterdamu razgovarali o postkonfliktnim traumama

Amsterdam |

Dokumentarni film Outreach programa MKSJ-a o ulozi svjedoka i njihovim motivima da svjedoče Njihovim očima: svjedoci pravde, prikazan je danas u Amsterdamu polaznicima ljetne škole s fokusom na “Rješavanje traume”. Tokom pet dana, ljetna škola, koju zajednički organizuju Otvoreni univerzitet iz Amsterdama i Univerzitet iz Hamburga, okupila je istraživače i studente koji su razgovarali o nizu pitanja, od individualnih traumatskih iskustava do kolektivnih odgovora na traumu. 

Jedan od producenata filma, Petar Finci, upoznao je studente s uspostavljanjem MKSJ-a i važnom ulogom koju žrtve i svjedoci imaju u njegovom radu. Nakon prikazivanja filma, uslijedila je živa diskusija tokom koje su studenti postavljali brojna pitanja o nizu tema, od uloge Tribunala u kreiranju narativa o sukobu u bivšoj Jugoslaviji do njegovog uticaja na javno mnijenje i pomirenje u regionu. Nekoliko studenata je istaklo da je važno da mlađe generacije imaju pristup informacijama o Tribunalu i njegovom radu.

Prof. Dr. Fernando Enns, jedan od organizatora ljetne škole, pozdravio je priliku koja se pružila studentima da s predstavnikom Tribunala razgovaraju o ulozi i dostignućima ovog suda.