Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Poseta Bošnjaka koji žive u Holandiji

The Hague, 31. januar 2012.

Outreach program je ugostio grupu Bošnjaka, uglavnom preživelih iz Srebrenice, tokom poludnevne posete Međunarodnom sudu. Grupa je upoznata s radom i dostignućima MKSJ. Predstavnik Tužilaštva je govorio o uspostavljanju Međunarodnog suda i njegovom mandatu i pružio neke osnovne informacije o završenim i aktuelnim predmetima, kao i nekim od najvećih prepreka u istragama i krivičnom gonjenju. Grupi se takođe obratila potparol Sekretarijata i Sudskih veća koja je govorila o tome kako se tužilaštvo suočavalo s izborom koje događaje da istražuje i za njih iznosi dokaze kako bi osiguralo da suđenja ne pređu okvire razumnih rokova. U celini, posetioci su pozdravili priliku da razmene mišljenja i aktivno su učestvovali u razgovoru. Mnogi od njih su izrazili zahvalnost i interes da se vrate na Sud i prisustvuju suđenju u predmetu Mladić.

Ova poseta je organizovana u saradnji s IKV-Pax Christi.