Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predavanja pokrenula diskusiju među crnogorskim studentima

Podgorica, 10. april 2014.

Otprilike 90 studenata prava danas se okupilo na dva crnogorska univerziteta kako bi pratili predavanja koja je održala Ljiljana Hellman, zastupnica Sekretarijata MKSJ u sudnici.

Na Univerzitetu Donja Gorica glavna tema diskusije bilo je proslijeđivanje predmeta sa MKSJ na lokalne sudove. Mnoge studente je interesovalo kako se taj proces odvija, koliko predmeta je proslijeđeno i da li će se drugi predmeti proslijeđivati u budućnosti. Jedan student pitao: “Kako se tačno odlučuje koji predmeti će biti proslijeđeni?” Ljiljana je objasnila da je jedno od pitanja koje je bitno u ovom procesu visina funkcije koju je optuženi obavljao, te da je MKSJ odlučio da proslijedi optužene nižeg i srednjeg ranga, dok su optuženi na najvišim funkcijama ostali u Hagu radi suđenja.

Na Pravnom fakultetu Mediteran nakon Ljiljaninog predavanja studenti su diskutovali o seksualnom nasilju u sukobima i o tome da li i na koji način bi se ono moglo smatrati zločinom genocida. Ljiljana je studentima pružila pregled razvoja sudske prakse MKSJ u vezi sa seksualnim nasiljem, pominjući neke od prvih presuda kojima je utvrđeno da seksualno nasilje ne predstavlja samo propratnu aktivnost koja ide uz rat već da takođe predstavlja ratni zločin. Diskusija je takođe vođena o osnovanju MKSJ od strane Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a studenti su pitali da li su slični međunarodni sudovi osnovani zbog krivičnog gonjenja počinilaca zločina u drugim sukobima. Ljiljana je objasnila da je MKSJ prvi takav međunarodni sud, ali da je posle njega uslijedio niz drugih ad hoc međunarodnih sudova, dok na kraju nije osnovan trajni Međunarodni krivični sud u Hagu.