Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predavanje o Outreach programu MKSJ: objašnjavanje pravde u postkonfliktnim društvima

Roterdam, 10. februar 2015.

Kakva su vaša iskustva u objašnjavanju rada Tribunala žrtvama? Kakve projekte sprovodi MKSJ kako bi se obratio mladima na Balkanu? Da li se rad MKSJ drugačije percipira u različitim državama i regionima na području bivše Jugoslavije?

Ovo su samo neka od mnogobrojnih pitanja koja su zanimala grupu od oko 20 studenata i predavača studijskog programa Komunikacija i medija Univerziteta Erasmus u Roterdamu, nakon današnjeg predavanja koje je održao predstavnik Outreach programa MKSJ, Nenad Golčevski.

U prvom delu predavanja pod nazivom “Objašnjavanje pravde u postkonfliktim društvima na području bivše Jugoslavije” pružen je pregled izazova i problema s kojima se postkonfliktna društva na području bivše Jugoslavije susreću u pokušaju da se suoče sa svojom nedavnom, nasilnom prošlošću. U drugom delu predavanja Nenad je govorio o naporima Tribunala da svoj rad približi ljudima i zajednicama kojih se on najviše tiče, kao i o različitim projektima koje sprovodi Outreach program MKSJ s ciljem da se prebrodi jaz između Haga i Balkana. Tokom predavanja su takođe prikazani kratki video snimci svedočenja pred Tribunalom koji su ostavili snažan utisak na prisutne, kako na studente, tako i na predavače.

Jedan od predavača, Emy Koopman, objasnila je zašto je Nenadovo predavanje bilo toliko interesantno njenim studentima: Za njih je veoma važno da imaju ovakvu priliku da iz prve ruke saznaju o nastojanjima u komunikaciji i različitim pristupa koje Tribunal primenjuje obraćajući se ljudima na Balkanu kako bi im objasnio svoj rad. Ovo predavanje je studentima objasnilo i kontekstualni okvir i sadržaj tih napora i omogućilo im da na drugačiji način razmišljaju o konceptima kao što su biti žrtva, međunarodno pravosuđe i odgovornost.

Ovo predavanje su zajednički organizovali Studijska grupa za istoriju, kulturu i komunikaciju Univerziteta Erasmus i Outreach program MKSJ.