Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predavanje o Tribunalu - podsticaj za izgradnju mira

Ugljevik, 24. april 2014.

Na pitanje Almira Alića, gostujućeg predavača MKSJ-a, šta su novoga naučili o Haškom tribunalu, jedna učenica iz Srednje škole “Mihajlo Petrović Alas” u Ugljeviku je iskreno odgovorila: “Sve, jer skoro ništa nisam znala”.

Posljednja u nizu gostujućih predavanja u BiH u ovoj školskoj godini, prezentacija u Ugljeviku je ponovo pokazala važnost nastavka dijaloga s mladima po pitanjima ratnih zločina, u sklopu šireg konteksta suočavanja s prošlošću.

Predavač nam je objasnio funkcionisanje Tribunala, ali i drugih organizacija vezanih za suđenja za ratne zločine”, komentarisao je jedan srednjoškolac iz Ugljevika cijeneći ulogu Tribunala pozitivnom uz napomenu “da se još mora raditi na tome, jer vjerujem da postoji još odgovornih za ratne zločine”.

Srednjoškolci iz Ugljevika su veoma dobrim ocijenili gostujuće predavanje predstavnika MKSJ, a velik broj vjeruje da je i pored velikih poteškoća ipak moguće pomirenje među zajednicama na prostoru bivše Jugoslavije. Upitana kako, jedna osamnaestogodišnja učenica je odgovorila: “Upravo održavanjem ovakvih prezentacija, koje podstiču mlade da šire mir.