Website o naslijeđu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju

Od zatvaranja MKSJ-a 31. decembra 2017., Mehanizam održava ovaj website u okviru svoje misije očuvanja i promovisanja naslijeđa međunarodnih krivičnih sudova UN-a.

 Posjetite website Mehanizma.

Predstavnici Tribunala po treći put u Srebreniku

Srebrenik |

Zahvaljujući entuzijazmu nastavnog osoblja i učenika, u Mješovitoj srednjoj školi u Srebreniku je 27. maja održana još jedna prezentacija o Tribunalu. To je bila treća prezentacija održana u ovoj školi u okviru tekućeg ciklusa projekta Outreach programa MKSJ-a namijenjenog mladima. Almir Alić, predstavnik Sekretarijata MKSJ-a, je ovaj put grupi od preko 70 učenika i profesora približio zločin seksualnog nasilja u okviru oružanog sukoba.

Tokom dinamične dvosatne prezentacije, g. Alić je pozvao učenike da pojasne definicije bitnih pojmova vezane za zločine seksualnog nasilja. Srednjoškolci iz Srebrenika su odlično prepoznali element 'odsustva pristanka žrtve' u definiciji silovanja i saznali da su, pored žena, i muškarci bili žrtve ovog rasprostranjenog zločina u okviru oružanih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.

Gospodin Alić je pojasnio neke od najrelevantnijih zaključaka iz sudske prakse MKSJ-a i naglasio značaj te prakse u kontekstu međunarodnog humanitarnog prava.

Nakon prezentacije, profesorica Aida Muminović je izrazila želju da se ovaj vid pozitivne saradnje Tribunala i srednjoškolaca nastavi i u sljedećoj školskoj godini, jer je to “jedinstvena prilika da učenici kroz inovativne pristupe u nastavi budu upućeni u moderne tokove međunarodnog prava čijem razvoju je Haški tribunal dao značajan doprinos”.